Bez zabezpieczeń możemy bardzo skomplikować sytuację materialną naszej rodziny. Bez zabezpieczeń rodzina może majątku nie otrzymać. W najgorszym przypadku, majątek przejdzie w ręce Królowej.

W przypadku związków bez aktu małżeńskiego po śmierci majątek przechodzi na rzecz rodziny, ponieważ według angielskiego prawa te osoby są traktowane względem siebie jako osoby obce. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest ustanowienie drugiej połowy osobą dziedziczącą- spisanie testamentu bądź przygotowanie odpowiedniej polisy.

W Wielkiej Brytanii można skorzystać z testamentu w formie papierowej- u osób do tego uprawnionych bądź w odpowiednich urzędach. Szczegółowe informacje znajdują się w ciekawej audycji Nieruchomości i biznes w UK na

📻http://www.kontestacja.com/nikt-nie-zyje-wiecznie,5503

🔻Czy zwracacie uwagę na zabezpieczenie swojego majątku zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii? Jaki jest odpowiedni wiek na stworzenie takich zabezpieczeń?

Z życzeniami sukcesów życzy załoga Dowbusz Property

0