🏘Inwestując w nieruchomość na podnajem, ponosisz koszty w wysokości czynszu najmu dla właściciela, oraz ewentualnych kaucji. W tej strategii, Twój zysk pojawia się, kiedy tworzysz sobie możliwość skutecznego zarządzania wieloma najemcami w jednej nieruchomości (najczęściej wynajem krótkoterminowy, bądź najem na pokoje). Twoja marża jest różnicą między twoją wypłatą na rzecz wynajmującego, bieżącymi kosztami i całkowitym dochodem z wynajmu.

Podnajem niesie za sobą mniejsze ryzyko niż zakup nieruchomości, ponieważ jeśli nie działa, możesz zgodzić się z wynajmującym na zakończenie umowy i oddać nieruchomość, a nie potrzebujesz dużych depozytów, jak byś to zrobił przy zakupie.

Wadą jest to, że nie jesteś właścicielem nieruchomości, więc nie skorzystasz na wzroście kapitału lub kapitale, tylko na przychodach z wynajmu.

🔻Czy posiadając jedną nieruchomość na podnajem, można osiągnąć dobre wyniki, czy jest to sposób inwestowania tylko na początek?

Z życzeniami sukcesów życzy załoga Dowbusz Property

0